Mój komentarz:

Idąc tokiem rozumowania Biura Prawnego TVP nasuwa się wniosek,

że wolno nam dopuszczać się bezkarnie przestępstw pod warunkiem, że już kiedyś, ktoś bezprawnie tego dokonał!

Nie jest prawdą, że Pan Hubert Urbański sparodiował refren w takim brzmieniu, w jakim został rzeczywiście wykonany

podczas Festiwalu nadawanego w telewizji w 1981 roku. W swoim wykonaniu zniekształcił on linię melodyczną

i zmienił bezprawnie słowa refrenu, których Adam Zwierz w tej wersji nigdy nie zaśpiewał!