Hubert Urbański narusza dobra osobiste autorów w programie "Bitwa na głosy"

stanowisko ZAIKS-u


Bezprawna zmiana w Kołobrzegu tekstu piosenki - "Gdy Polska da nam rozkaz"

    Na przedpołudniowej próbie koncertu Premiery '81 F.P.Ż. w lipcu 1981 roku, jej wykonawca zaśpiewał tę piosenkę w wersji oryginalnej. W takiej samej wersji została ona nagrana wcześniej przez niego w studio i wydana na płycie LP SX 1975 MUZA-Premiery 2. Cóż więc stało się takiego w Kołobrzegu, że kilka godzin później, na wieczornym, konkursowym koncercie, Adam Zwierz zdecydował się zaśpiewać tę pieśń z bezprawnie zmienionym tekstem refrenu "...zgłosimy się do wojska, żeby wrogom spojrzeć śmiało w twarz! " na tekst "...zgłosimy się do wojska, żeby socjalizmu bronić wraz!"? Odpowiedzi na to pytanie nie znam do dnia dzisiejszego! Ze zmienionym tekstem, publiczność usłyszała tę pieśń również na koncercie galowym, kończącym F.P.Ż. Kołobrzeg 81.

    Z pięknej, aktualnej do dziś patriotycznej pieśni, której refren - w zamyśle autora tekstu - nawiązywał do grożącej w tym czasie Polsce  interwencji sowieckiej, zrobiono prymitywny politycznie i koniunkturalny utwór, nie pytając o zgodę ani autora tekstu ani obecnego na festiwalu i piszącego te słowa autora muzyki. Był to pierwszy i jedyny taki incydent w całej historii Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu!

    Od 13 grudnia 1981 roku, media kontrolowane przez władze stanu wojennego, emitowały tę pieśń - z bezprawnie zmienionym tekstem - również bez zgody autorów! Dopiero po 25 latach, w 2006 roku Polskie Nagrania wydały oryginalną wersję tej pieśni nagraną przed festiwalem w 1981r. Znalazła się ona na płycie Adama Zwierza  - "Victoria żołnierska"

    W wersji oryginalnej "Gdy Polska da nam rozkaz" oceniana przez niezależne jury, zdobyła w styczniu 1981 roku, pierwszą nagrodę w konkursie na piosenkę żołnierską "Kołobrzeg 81" i była zdecydowaną faworytką do Złotego Pierścienia. Miała też szansę stać się jedną z piękniejszych pieśni patriotycznych wszystkich Polaków!

W wywiadzie udzielonym Gazecie Wyborczej w dniu 16.08.2007 roku Adam Zwierz powiedział m.in.:

"- W tamtych czasach Pietrzak napisał "Żeby Polska była Polską". Prawdopodobnie we władzach wojskowych zdecydowali, żeby odpowiedzieć utworem "Gdy Polska da nam rozkaz". To w oryginale był piękny tekst, odpowiedni do dzisiejszych czasów, który powinien nadal chodzić na antenie. I dziś odczuwamy pewne zagrożenie ze strony zachodniej, ze strony wschodniej. I gdy "Polska da nam rozkaz", trzeba stanąć i bronić tej Polski."

    Prawdopodobnie więc, Adam Zwierz ma rację. Z uzyskanych przeze mnie, lecz niepotwierdzonych informacji wynika, iż nad zmianą tekstu zastanawiano się już w maju 81 r. na kolegium Szefa Głównego Zarządu Politycznego WP. Propozycję miał przedstawić jeden z bardziej wpływowych pułkowników GZP WP, którego nazwisko jest mi znane.

    Poniżej, przedstawiam kartkę pocztową i odpis listu do przewodniczącego Jury, Prof. dr. Tadeusza Maklakiewicza, które otrzymałem od Lecha Konopińskiego po zakończeniu festiwalu w lipcu 1981r. W tekście pocztówki czytamy m.in.: "...Gratuluję też dwóch aż pierścieni w Kołobrzegu! Ja - niestety - mojego nie mogę przyjąć, ponieważ tekst został zmieniony bez mojej zgody. Chyba skieruję tę sprawę na drogę sądową. Nie rozumiem jak można dopisywać do piosenek fragmenty przemówień S. Kani!!! TO SKANDAL! P.S. Napisz czy wiesz kto zmienił mój tekst! Lech Konopiński"

Ten skandaliczny incydent stał się powodem moich późniejszych, poważnych problemów!

    W latach 1991 - 1992, ówczesny Dyrektor Artystyczny Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, który najwyraźniej nie mógł pogodzić się z faktem, iż nadal zatrudnia na etacie solisty wokalisty współautora pieśni "Gdy Polska da nam rozkaz" a przy tym laureata wielu głównych nagród na zlikwidowanym w 1990 roku F.P.Ż. w Kołobrzegu, zaczął stosować wobec mnie typowe działania, które dziś nazywamy mobbingiem. Niestety skuteczne! W kwietniu 1992 roku, ze względu na pogarszający się stan zdrowia oraz nagły brak perspektyw artystycznych i zawodowych w tej Instytucji, zmuszony byłem rozstać się z CZAWP, po 25 latach nienagannej pracy!

* * *

    Dr Lech Konopiński jest autorem wielu książek dla dorosłych i dzieci, publikacji oraz tekstów znanych piosenek, wykonywanych przez największe gwiazdy polskiej estrady jak Anna Jantar, Krzysztof Krawczyk, Eleni i wiele innych. Napisał teksty ponad 200 piosenek. M.in. Co ja w tobie widziałam, Najtrudniejszy pierwszy krok, Za każdy uśmiech twój, To co dał nam świat, Miłość jak wino, Na miłość nie ma rady, Nigdy w piątek, Zaślubinowy pierścień, Nie ma mocnych na żołnierza.

Adam Wojdak

październik, 2007r

 

dyskografia FPŻ