strona główna

Zbiór najpiękniejszych śpiewów patriotycznych    Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego wydało po raz drugi śpiewnik-album "Pieśń Ojczysta" (z tekstem w języku polskim i angielskim) wraz z zestawem 4 płyt CD. Z bogatej skarbnicy polskich śpiewów narodowych autorzy włączyli do zbioru melodie i teksty najbardziej znanych pieśni patriotycznych związanych z najważniejszymi wydarzeniami w dziejach naszej Ojczyzny.

    Pieśni ułożone są chronologicznie, począwszy od "Bogurodzicy" śpiewanej przez rycerstwo polskie przed bitwą pod Grunwaldem i XIII-wiecznego hymnu "Gaude Mater", który przez wieki rozbrzmiewał podczas szczególnie uroczystych obchodów religijnych i państwowych.
Dalej znajdują się m.in. "Hymn do miłości Ojczyzny" z pięknym tekstem Ignacego Krasickiego, biskupa warmińskiego, wybitnego poety polskiego Oświecenia, "Mazurek Dąbrowskiego" - nasz hymn państwowy, pochodzący również z II połowy XVIII w., oraz "Boże, coś Polskę" - pieśń śpiewana po dziś dzień jako modlitwa o pomyślność Ojczyzny. W śpiewniku są także pieśni opiewające Konstytucję 3 Maja, Insurekcję Kościuszkowską, Powstanie Listopadowe i Powstanie Styczniowe. Wiek XX reprezentują pieśni legionowe, pieśni śpiewane podczas powstań śląskich, dwudziestolecia międzywojennego, II wojny światowej i Powstania Warszawskiego, a także współczesne pieśni patriotyczne związane z najnowszymi dziejami Polski: "Solidarni", "Żeby Polska była Polską" czy poświęcona Janowi Pawłowi II "Zostań z nami". Wszystkie pieśni uzupełnia komentarz historyczny zawierający najważniejsze informacje o ich autorach i okolicznościach powstania.


    Na szczególną uwagę zasługują w śpiewniku-albumie bogate i starannie dobrane materiały ikonograficzne ilustrujące poszczególne pieśni. To prawdziwa historia Polski w obrazach. Na fotografiach ilustrujących na przykład pieśni II wojny światowej (m.in. "Modlitwa obozowa", "Czerwone maki na Monte Cassino", "Karpacka Brygada", "Oka") znajdują się m.in.: generał Władysław Anders i jego żołnierze z II Korpusu (Irak 1942, Włochy 1944), Polska Kawaleria w Egipcie (1941), cmentarz żołnierzy polskich w Tobruku, klasztor i cmentarz polski na Monte Cassino, generał Władysław Sikorski, generał Stanisław Maczek i jego żołnierze z I Dywizji Pancernej czy wreszcie żołnierze walczący na froncie wschodnim.


    Wśród ilustracji nie brak reprodukcji znakomitych dzieł sztuki, takich jak: drzeworyt Michała Andriollego "Rycerstwo polskie śpiewa pieśń 'Bogurodzica' przed bitwą pod Grunwaldem", Juliusza Kossaka drzeworyt "Rycerz z XV wieku" i akwarela "Kościuszko pod Racławicami" czy Zdzisława Czermańskiego portret Józefa Piłsudskiego. Teksty pieśni zostały zilustrowane także cennymi pamiątkami narodowymi, takimi jak sztandary, odznaczenia i medale Wojska Polskiego.


    Na dołączonych do śpiewnika czterech płytach CD znajduje się 91 utworów, a wśród nich: popularne arie i pieśni oraz śpiewy rycerskie i staropolskie (CD 1), hymny i pieśni powstań narodowych (CD 2), polskie pieśni żołnierskie I i II wojny światowej (CD 3) oraz współczesne pieśni patriotyczne (CD 4). W wykonaniu większości utworów uczestniczą Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego pod dyrekcją Bolesława Szulii oraz wielu wybitnych polskich artystów, m.in. Bernard Ładysz, Andrzej Hiolski, Teresa Żylis-Gara, Krystyna Szostek-Radkowa czy Wiesław Ochman.
Zachęcam do zainteresowania się tą piękną, niezwykle cenną i pożyteczną publikacją, która powinna się znaleźć w każdej polskiej rodzinie, aby stać się - szczególnie dla młodego pokolenia - lekcją historii i patriotyzmu.


                                                                                                                                              Maria Wacholc    "Pieśń Ojczysta" (Nativ song). Zbiór najpiękniejszych śpiewów patriotycznych (A collection of beautiful patriotic songs). Koncepcja autorska albumu i wybór pieśni: Adam Buszko i Bolesław Szulia; wstęp i komentarze: Eugeniusz Ratajczyk;

grafika nutowa: Adam Wojdak; wybór i opis materiałów ikonograficznych ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego: Helena Piórkowska-Sulej;
Wydawca: CARITAS Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego.


    Śpiewnik w cenie 189 złotych można nabyć w Księgarni "Naszego Dziennika" w Warszawie, al. Solidarności 83/89 (w pobliżu placu Bankowego), tel. (22) 850 60 20; e-mail: ksiegarnia.wawa@naszdziennik.pl. Jego wysyłkową sprzedaż (cena 179,19 zł) prowadzi także Fundacja "Nasza Przyszłość". Adres: 78-400 Szczecinek, ul. Klasztorna 16; tel. (94) 373 11 60; e-mail: fnp@fnp.pl.


 

W książce wydrukowanych jest 46 utworów z nutami i tekstami /linie melodyczne z głosem solowym/ oraz komentarze w języku polskim i angielskim dotyczące utworów, ich autorów, a także ozdobne materiały ikonograficzne.
 

Proszę czekać na obrazek. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .                                        Proszę czekać na obrazek. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .
 01. BOGURODZICA - sł. i muz. trad.
02. GAUDE, MATER POLONIA - sł. Wincenty z Kielczy, muz. trad.
03. IDZIE ŻOŁNIERZ BOREM, LASEM - sł. i muz. trad.
04. HYMN DO MIŁOŚCI OJCZYZNY - sł. Ignacy Krasicki, muz. Wojciech Sowiński
05. MAZUREK DĄBROWSKIEGO - sł. Józef Wybicki, muz. trad.
06. BOŻE, COŚ POLSKĘ - sł. Alojzy Feliński, Antoni Gorecki, muz. trad.
07. WITAJ MAJOWA JUTRZENKO - sł. Rajnold Suchodolski, Adam Kompf, muz. trad.
08. POLONEZ KOŚCIUSZKI - sł. Rajnold Suchodolski, muz. Tadeusz Kościuszko
09. WARSZAWIANKA - sł. Casimir Delavigne, sł. pol. Karol Sienkiewicz, muz. Karol Kurpiński
10. MARSZ OBOZOWY - sł. Andrzej Słowaczyński, muz. Karol Kurpiński
11. ORZEŁ BIAŁY - sł. trad., muz. Karol Kurpiński
12. BYWAJ DZIEWCZE ZDROWE - sł. i muz. trad.
13. PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA - sł. Wincenty Pol, muz. Józef Sierosławski
14. POBUDKA - sł. Wincenty Pol. muz. Alfred Bojarski
15. MARSZ, MARSZ POLONIA - sł. i muz. trad.
16. OSTATNI MAZUR - sł. Ludwik Ksawery Pomian - Łubieński, muz. Fabian Tymolski
17. JUŻ ZACHODZI CZERWONE SŁONECZKO - sł. i muz. trad.
18. ROTA - sł. Maria Konopnicka, muz. Feliks Nowowiejski
19. PIERWSZA KADROWA - sł. Tadeusz Oster - Ostrowski, Kazimierz Graba - Łęcki, muz. trad.
20. MARSZ PIERWSZEJ BRYGADY - sł. Andrzej Chałaciński, Tadeusz Biernacki, muz. M. D. Tomnikowski
21. HEJ, ORLE BIAŁY - sł. i muz. Ignacy Jan Paderewski
22. PIECHOTA - sł. i muz. Leon Łuskino
23. MAKI - sł. Kornel Makuszyński, muz. Stanisław Niewiadomski
24. MARSZ WOJSK LĄDOWYCH sł. Zbigniew Kaszkur, Zbigniew Adrjański, muz. Bolesław Szulia
25. MORZE NASZE MORZE - sł. i muz. Adam Kowalski
26. MARSZ LOTNIKÓW - sł. Aleksandra Zasuszanka, muz. Stanisław Latwis
27. MODLITWA OBOZOWA - sł. i muz. Adam Kowalski
28. MARSZ DRUGIEGO KORPUSU - sł. Zbigniew Krukowski, muz. Jules Feuerstein
29. KARPACKA BRYGADA - sł. i muz. Marian Hemar
30. CZERWONE MAKI NA MONTE CASSINO- sł. Feliks Konarski, muz. Alfred Schütz
31. PIERWSZA PANCENRA - sł. S. J. Kowalski, muz. R. Rygiel
32. OKA - sł. Leon Pasternak, muz. trad.
33. WARSZAWSKIE DZIECI - sł. Stanisław Ryszard Dobrowolski, muz. Andrzej Panufnik
34. HEJ ! CHŁOPCY, BAGNET NA BROŃ - sł. i muz. Krystyna Krahelska
35. MARSZ MOKOTOWA - sł. Mirosław Jezierski, muz. Jan Markowski
36. DZIŚ DO CIEBIE PRZYJŚĆ NIE MOGĘ - sł. i muz. - autorzy nieznani
37. SERCE W PLECAKU - sł. i muz. Michał Zieliński
38. ZIELONE LATA - sł. Teresa Filińska, muz. Stefan Rembowski
39. SKRZYDŁA - sł. Ernest Bryll, muz. Włodzimierz Korcz
40. MURY - sł. Jacek Kaczmarski, muz. Luis Llach
41. ŻEBY POLSKA BYŁA POLSKĄ - sł. Jan Pietrzak, muz. Włodzimierz Korcz
42. SOLIDARNI - sł. Jerzy Narbutt, muz. Stanisław Markowski
43. MARSZ SYBIRAKÓW - sł. Marian Jonkajtys, muz. Czesław Majewski
44. PÓKI POLSKA ŻYJE W NAS - sł. Wojciech Kejne, muz. Włodzimierz Korcz
45. ZOSTAŃ Z NAMI - sł. Wojciech Kejne, muz. Włodzimierz Korcz
46. BŁĘKITNE ROZWIŃMY SZTANDARY - sł. i muz. ks. Józef Jarzębowski

Proszę czekać na obrazek. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .

 

Zestaw 4 CD z 91 nagranymi utworami.

CD – 1 Popularne arie i pieśni oraz śpiewy rycerskie i staropolskie


1. GAUDE, MATER POLONIA sł. Wincenty z Kielczy, muz. trad., opr. Teofil Tomasz Klonowski, wyk. Chór Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Andrzej Banasiewicz, 1,24
2. CEDYNIA sł. Stanisław Werner, Mirosław Łebkowski, muz. Benedykt Konowalski, wyk. Chór Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Romuald Miazga 3,22
3. PIEŚŃ RYCERZY BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO sł. Gall Anonim, przekład Roman Grodecki, muz. Benedykt Konowalski, wyk. Chór Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Benedykt Konowalski, kier. chóru Lucjan Mazurek. 1,19. Licencja: POLSKIE NAGRANIA
4. IDZIE ŻOŁNIERZ BOREM, LASEM sł. i muz. trad., opr. Tadeusz Dobrzański, wyk. Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Bolesław Szulia, kier. chóru Lucjan Mazurek 2,19
5. HYMN DO MIŁOŚCI OJCZYZNY sł. Ignacy Krasicki, muz. Wojciech Sowiński, opr. Tadeusz Dobrzański, wyk. Andrzej Hiolski , Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Bolesław Szulia, kier. chóru Lucjan Mazurek 3,14
6. MARSZ TRYUMFALNY sł. Marian Bordowicz, muz. Jerzy Dobrzański, wyk. Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Bolesław Szulia, kier. chóru Lucjan Mazurek 4,08
7. KURDESZ sł. Franciszek Bohomolec, muz. trad., opr. Jerzy Dobrzański, wyk. Rudolf Poledniok , Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Bolesław Szulia, kier. chóru Lucjan Mazurek 2,12
8. Z WYSOKICH PARNASÓW sł. i muz. trad., opr. Jerzy Dobrzański, wyk. Andrzej Hiolski, Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Bolesław Szulia, kier. chóru Lucjan Mazurek 3,41
9. ARIA HALKI /Gdyby rannym słonkiem/ z op. HALKA sł. Włodzimierz Wolski, muz. Stanisław Moniuszko, wyk. Maria Fołtyn, Orkiestra Polskiego Radia w Bydgoszczy, dyr. Arnold Rezler 8,22. Licencja: POLSKIE NAGRANIA
10. ARIA JONTKA / Szumią jodły na gór szczycie/ z op. HALKA sł. Włodzimierz Wolski, muz. Stanisław Moniuszko, wyk. Bogdan Paprocki, Orkiestra Teatru Wielkiego w Warszawie, dyr. Zdzisław Górzyński 5,55. Licencja: POLSKIE NAGRANIA
11. PRZĄŚNICZKA sł. Jan Czeczot, muz. Stanisław Moniuszko, opr. Arnold Rezler, wyk. Bożena Betlej - Sieradzka, Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Bolesław Szulia 1,26
12. PIOSNKA ŻOŁNIERZA sł. Józef. Korzeniowski, muz. Stanisław Moniuszko, opr. Bolesław Szulia, wyk. Andrzej Hiolski, Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Bolesław Szulia, kier. chóru Lucjan Mazurek 1,38
13. WOJAK sł. Stefan Witwicki, muz. Fryderyk Chopin, wyk. Andrzej Hiolski, Sergiusz Nadgryzowski – fortepian 2,07. Licencja: POLSKIE NAGRANIA
14. STARY KAPRAL sł. Pierre – J. Beranger, tłum. Ludwik Kondratowicz, muz. Stanisław Moniuszko, opr. Bolesław Szulia, wyk. Leonard Andrzej Mróz, Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Bolesław Szulia, kier. chóru Lucjan Mazurek 3,30
15. PIEŚŃ WIECZORNA sł. Władysław Syrokomla, muz. Stanisław Moniuszko, wyk. Krystyna Szostek Radkowa, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej, dyr. Arnold Rezler 3,41. Licencja: POLSKIE NAGRANIA
16. PIEŚŃ CHORĄŻEGO /Pomnę ojciec/ z op. HRABINA sł. Włodzimierz Wolski, muz. Stanisław Moniuszko, opr. Henryk Debich, wyk. Adam Zwierz, Orkiestra Polskiego Radia w Łodzi, dyr. Henryk Debich 1,53. Licencja: POLSKIE RADIO ŁÓDŹ
17. MOJA PIEŚŃ WIECZORNA sł. Jan Kasprowicz, muz. Karol Szymanowski, wyk. Teresa Żylis – Gara, Jerzy Marchwiński fortepian.6,42. Licencja: POLSKIE NAGRANIA
18. ZNASZ - LI TEN KRAJ sł. Adam Mickiewicz wg J.W. Goethego, muz. Stanisław Moniuszko, wyk. Bernard Ładysz, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej, dyr. Arnold Rezler 3,34. Licencja: POLSKIE NAGRANIA
19. KUJAWIAK sł. Jan Kiepura, muz. Henryk Wieniawski, wyk. Jan Kiepura z tow. Orkiestry 3,04. Licencja: Impresariat Artystyczny-Wydawnictwo CASA GRANDE
20. NA WOJNĘ sł. Kornel Makuszyński muz. Stanisław Niewiadomski, opr. Jerzy Dobrzyński, wyk. Urszula Trawińska Moroz, Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Bolesław Szulia, 2,02. Licencja: POLSKIE NAGRANIA
21. KRAKOWIACZEK sł. Edmund Wasilewski, muz. Stanisław Moniuszko, opr. Bolesław Szulia, wyk. Józef Sojka, Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Bolesław Szulia, kier. chóru Lucjan Mazurek 2,49
22. PIEŚŃ RYCERSKA sł. Józef Kościelski, muz. Stanisław Moniuszko, opr. Bolesław Szulia, wyk. Wojciech Florczak, Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP, dyr. Bolesław Szulia, kier. chóru Lucjan Mazurek 3,17
23. PŁYNIE WISŁA, PŁYNIE sł. Edmund Wasilewski, muz. Kazimierz Hofman, opr. Tadeusz Dobrzański, wyk. Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Bolesław Szulia, kier. chóru Lucjan Mazurek 1,54


CD – 2 Pieśni hymniczne i powstań narodowych

1. MAZUREK DĄBROWSKIEGO /HYMN NARODOWY/sł. Józef Wybicki, muz. trad., opr. Kazimierz Sikorski, Jan Maklakiewicz, wyk. Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Bolesław Szulia, kier. chóru Lucjan Mazurek 2,37
2. BOGURODZICA sł. i muz. trad., wyk. Chór Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Andrzej Banasiewicz 2,00
3. BOŻE, COŚ POLSKĘ sł. Alojzy Feliński, Antoni Gorecki muz. trad., opr. Stanisław Moniuszko, Bolesław Szulia, wyk. Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Bolesław Szulia, kier. chóru Andrzej Banasiewicz 4,52
4. MARSZ, MARSZ POLONIA sł. i muz. trad., opr. Benedykt Konowalski, Janusz Szewczyk, wyk. Romuald Tesarowicz, Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Bolesław Szulia, kier. chóru Lucjan Mazurek 2,04 Licencja: POLSKIE NAGRANIA
5. WITAJ MAJOWA JUTRZENKO sł. Rajnold Suchodolski, Adam Kompf, muz. trad., opr. Krzysztof Knittel, wyk. Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Bolesław Szulia, kier. chóru Andrzej Banasiewicz 2,15
6. WARSZAWIANKA sł. Casimir Delavigne, sł. pol. Karol Sienkiewicz, muz. Karol Kurpiński, opr. Tadeusz Dobrzański, wyk. Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Bolesław Szulia, kier. chóru Lucjan Mazurek 2,22
7. ROTA sł. Maria Konopnicka, muz. Feliks Nowowiejski, opr. Bolesław Szulia, wyk. Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Bolesław Szulia, kier. chóru Andrzej Banasiewicz 3,20
8. PIERWSZA BRYGADA sł. Andrzej Hałaciński, Tadeusz Biernacki, muz. M.D. Tomnikowski, opr. Mirosław Racewicz, wyk. Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Bolesław Szulia, kier. chóru Andrzej Banasiewicz 4,58
9. MODLITWA DO BOGARODZICY sł. Juliusz Słowacki, muz. ks. Jan Żukowski, opr. Bolesław Szulia, wyk. Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, Bolesław Szulia, kier. chóru Andrzej Banasiewicz 2,19
10. POLONEZ KOŚCIUSZKI, sł. Rajnold Suchodolski, muz. Tadeusz Kościuszko, opr. Bolesław Szulia, wyk. Artur Ruciński, zespół wokalny i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Bolesław Szulia 2.51
11. MARSZ OBOZOWY sł. Andrzej Słowaczyński, muz. Karol Kurpiński, opr. Marek Witkowski, wyk. Andrzej Hiolski, Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Bolesław Szulia, kier. chóru Lucjan Mazurek 2,22
12. ORZEŁ BIAŁY sł. trad., muz. Karol Kurpiński, opr. Tadeusz Dobrzański, wyk. Bernard Ładysz, Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Benedykt Konowalski, kier. chóru Lucjan Mazurek 2,11 Licencja: POLSKIE NAGRANIA
13. UŁAN I DZIEWCZYNA sł. Franciszek Kowalski, muz. Wenzel Robert hr. Gallenberg, opr. Bolesław Szulia, wyk. Ewa Gawrońska, Andrzej Hiolski, Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Bolesław Szulia, kier. chóru Lucjan Mazurek 3,17
14. BYWAJ DZIEWCZĘ ZDROWE sł. i muz. trad., opr. Tadeusz Dobrzyński, wyk. Józef Sojka, Elżbieta Czerwińska, Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Bolesław Szulia, kier. chóru Lucjan Mazurek 3,16
15. POBUDKA sł. Wincenty Pol. muz. Alfred Bojarski, opr. Tadeusz Dobrzyński, wyk. Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Benedykt Konowalski, kier. chóru Lucjan Mazurek 0,50. Licencja: POLSKIE NAGRANIA
16. PIEŚŃ STRZELCÓW sł. i muz. Władysław Ludwik Anczyc, opr. Jerzy Kołaczkowski wyk. Chór i Orkiestra Polskiego Radia, dyr. Jerzy Kołaczkowski 2,50. Licencja: POLSKIE NAGRANIA
17. OSTATNI MAZUR sł. Ludwik Ksawery Pomian-Łubieński, muz. Fabian Tymolski, opr. Jerzy Kołaczkowski ,wyk. Józef Wojtan, Chór i Orkiestra Polskiego Radia, dyr. Jerzy Kołaczkowski 3,30. Licencja: POLSKIE NAGRANIA
18. ARIA MIECZNIKA / Kto z mych dziewek/ z op. STRASZNY DWÓR, sł. Jan Chęciński, muz. Stanisław Moniuszko, wyk. Andrzej Hiolski, Orkiestra Polskiego Radia w Krakowie, dyr. Jan Krenz 4,17. Licencja: POLSKIE NAGRANIA
19. ARIA STEFANA /Cisza dokoła/ z op. STRASZNY DWÓR sł. Jan Chęciński, muz. Stanisław Moniuszko, wyk. Wiesław Ochman Orkiestra Polskiego Radia i Telewizji, dyr. Zdzisław Górzyński 8,47. Licencja: POLSKIE NAGRANIA
20. JUŻ ZACHODZI CZERWONE SŁONECZKO sł. i muz. trad., opr. Ireneusz Łojewski, wyk. Eugeniusz Jasiński, Zespół Pieśni i Tańca Śląsk, dyr. Ireneusz Łojewski 3,15. Licencja: POLSKIE NAGRANIA
21. JAK DŁUGO W SERCACH NASZYCH sł. Konstanty Krumłowski, muz. trad. opr. Bolesław Szulia, wyk. Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Bolesław Szulia, kier. chóru Lucjan Mazurek 2,42
22. PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA sł. Wincenty Pol, muz. Józef Sierosławski, opr. Bolesław Szulia, wyk. Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Bolesław Szulia, kier. chóru Lucjan Mazurek 1,50

CD – 3 Polskie pieśni żołnierskie I i II wojny światowej

1. PIERWSZA KADROWA sł. Tadeusz Oster-Ostrowski, Kazimierz Graba - Łęcki , muz. trad. opr. Tadeusz Dobrzański, wyk. Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Bolesław Szulia, kier. chóru Lucjan Mazurek 1,09
2. PIECHOTA sł. i muz. Leon Łuskino, opr. Jerzy Kołaczkowski, wyk. Chór i Orkiestra Polskiego Radia, dyr. Jerzy Kołaczkowski 3,40. Licencja: POLSKIE NAGRANIA
3. WOJENKO, WOJENKO sł. i muz. trad, opr. Jerzy Kołaczkowski, wyk. Józef Wojtan, Chór i Orkiestra Polskiego Radia, dyr. Jerzy Kołaczkowski 2,55. Licencja: POLSKIE NAGRANIA
4. BIAŁE RÓŻE sł. Kazimierz Wroczyński, Jan Emil Lankau, muz. Mieczysław „Kozar” - Słobódzki, opr. Teodor Ratkowski, wyk. Elżbieta Czerwińska, Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Bolesław Szulia, kier. chóru Lucjan Mazurek 2,29. Licencja: POLSKIE NAGRANIA
5. ROZMARYN sł. Wacław Denhoff - Czarnocki, muz. trad., opr. Jerzy Kołaczkowski, wyk. Józef Wojtan, Chór i Orkiestra Polskiego Radia, dyr. Jerzy Kołaczkowski 4,17. Licencja: POLSKIE NAGRANIA
6. MAKI sł. Kornel Makuszyński, muz. Stanisław Niewiadomski, opr. Bolesław Szulia, wyk. Ewa Cabańska, Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Bolesław Szulia, kier. chóru Lucjan Mazurek 3,13
7. HEJ, ORLE BIAŁY sł. i muz. Ignacy Jan Paderewski, opr. Bolesław Szulia, wyk. Chór Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Bolesław Szulia 2,14
8. MORZE NASZE MORZE sł. i muz. Adam Kowalski, opr. Jerzy Kaliński, wyk. Rudolf Poledniok, Wojciech Florczak, Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Bolesław Szulia, kier. chóru Lucjan Mazurek 1,57
9. MARSZ LOTNIKÓW sł. Aleksandra Zasuszanka, muz. Stanisław Latwis, opr. Jerzy Kaliński, wyk. Wojciech Florczak, Adam Wojdak, Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP, dyr. Bolesław Szulia, kier. chóru Lucjan Mazurek 2,18
10. ATAK sł. Krystyna Pac-Gajewska, muz. Bolesław Szulia, wyk. Adam Wojdak, Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Bolesław Szulia, kier. chóru Lucjan Mazurek 2,41
11. MODLITWA OBOZOWA sł. i muz. Adam Kowalski, opr. Bolesław Szulia, wyk. Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Bolesław Szulia, kier. chóru Lucjan Mazurek 3,16
12. DZIŚ DO CIEBIE PRZYJŚĆ NIE MOGĘ sł. i muz. autorzy nieznani, opr.
Bolesław Szulia, wyk. Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Bolesław Szulia, kier. chóru Lucjan Mazurek 1,48
13.TĘDY SZLI PARTYZANCI, sł. Kazimierz Szemioth, muz. Czesław Grudziński,
opr. Tadeusz Marciniak, wyk. Adam Zwierz, Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, dyr. Stefan Rachoń 1,59. Licencja: POLSKIE NAGRANIA
14. MARSZ DRUGIEGO KORPUSU sł. Zbigniew Krukowski, muz. Jules Feuerstein, opr. Bolesław Szulia, Władysław Budweil, wyk. Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Bolesław Szulia, kier. chóru Andrzej Banasiewicz 2,36
15. KARPACKA BRYGADA sł. i muz. Marian Hemar, opr. Bolesław Szulia, wyk. Józef Sojka, Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Bolesław Szulia, kier. chóru Lucjan Mazurek 2,43
16. CZERWONE MAKI sł. Feliks Konarski, muz. Alfred Schütz, opr. Bolesław Szulia, wyk. Rudolf Poledniok, Wojciech Florczak, Chór i Orkiestra
Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Bolesław Szulia, kier.chóru Lucjan Mazurek 2,36
17. PIERWSZA PANCENRA sł. S. J. Kowalski, muz. R. Rygiel, opr. Bolesław Szulia, wyk. Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Bolesław Szulia, kier. chóru Andrzej Banasiewicz 1,57
18. OKA sł. Leon Pasternak, muz. trad. opr. Bolesław Szulia, wyk. Ewa Cabańska, Elżbieta Czerwińska, Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Bolesław Szulia, kier. chóru Lucjan Mazurek 2,23
19. WARSZAWSKIE DZIECI sł. Stanisław Ryszard Dobrowolski, muz. Andrzej Panufnik, opr. Bolesław Szulia, wyk. Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Bolesław Szulia, kier. chóru Lucjan Mazurek 2,29
20. HEJ ! CHŁOPCY, BAGNET NA BROŃ sł. i muz. Krystyna Krahelska, opr. Jerzy Kołaczkowski, wyk. Sergiusz Adamczewski, Chór i Orkiestra Polskiego Radia, dyr. Jerzy Kołaczkowski 2,06. Licencja: POLSKIE NAGRANIA
21. MARSZ MOKOTOWA sł. Mirosław Jezierski, muz. Jan Markowski , opr. Bolesław Szulia, wyk. Józef Sojka, Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Bolesław Szulia, kier. chóru Lucjan Mazurek 2,18
22. NIE ZOBACZYSZ MATKO SYNA sł. Ernest Bryll, muz. Katarzyna Gaertner, opr. Ryszard Siwy, wyk. Bernard Ładysz, Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Włodzimierz Porczyński 3,24. Licencja: POLSKIE NAGRANIA
23. PIOSENKA O MOJEJ WARSZAWIE sł. i muz. Albert Harris, wyk. Mieczysław Fogg, Zespół Instrumentalny Polskiego Radia 2,20. Licencja: POLSKIE NAGRANIA
24. ZIELONE LATA sł. Teresa Filińska, muz. Stefan Rembowski, opr. Marek Sewen, wyk. Bernard Ładysz, Orkiestra dyr. Marek Sewen 4,13. Licencja: POLSKIE NAGRANIA
25. SERCE W PLECAKU sł. i muz. Marian Zieliński, opr. Bolesław Szulia, wyk. Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Bolesław Szulia, kier. chóru Lucjan Mazurek 1,39
26.MARSZ WOJSK LĄDOWYCH sł. Zbigniew Kaszkur, Zbigniew Adriański, muz. Bolesław Szulia, wyk. Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Bolesław Szulia , kier. chóru Andrzej Banasiewicz. 4.14

CD – 4 Polskie współczesne pieśni patriotyczne

1. ŻEBY POLSKA BYŁA POLSKĄ sł. Jan Pietrzak, muz. Włodzimierz Korcz, wyk. Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Bolesław Szulia, kier. chóru Andrzej Banasiewicz 3,58
2. ZOSTAŃ Z NAMI sł. Wojciech Kejne, muz. Włodzimierz Korcz, wyk. Dorota Osińska, Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. i kier. chóru Piotr Racewicz 5,04
3. MURY sł. Jacek Kaczmarski, muz. Luis Llach, opr. Mirosław Racewicz, wyk. Zbigniew Wodecki, Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Bogdan Bzowski, kier. chóru Piotr Racewicz 4,07
4. SKRZYDŁA sł. Ernest Bryll, muz. Włodzimierz Korcz, opr. Mirosław Racewicz, wyk. Alicja Majewska, Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. i kier. chóru Piotr Racewicz 5,00
5. PÓKI POLSKA ŻYJE W NAS sł. Wojciech Kejne, muz. Włodzimierz Korcz, wyk. Artur Ruciński, Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. i kier. chóru Piotr Racewicz 4,38
6. OJCZYZNA sł. i muz. ks. Stefan Ceberek, opr. Mirosław Racewicz wyk. Bogusław Morka, Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego dyr. Kazimierz Ołtarzewski, kier. chóru Piotr Racewicz 3,25
7. MARSZ SYBIRAKÓW sł. Marian Jonkajtys, muz. Czesław Majewski, opr. Mirosław Racewicz wyk. zespół solistów, Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Kazimierz Ołtarzewski, kier. chóru Piotr Racewicz. 4,07
8. OJCZYZNO MA sł. i muz. ks. Karol Dąbrowski, opr. Piotr Racewicz, wyk. Bogusław Morka, Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. i kier. chóru Piotr Racewicz 3,11
9. POLNY KWIAT, sł. Wiesław Rustecki, muz. Antoni Szaliński, wyk. Barbara Nieman, Kazimierz Pustelak, Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Benedykt Konowalski, kier. chóru Lucjan Mazurek 1,50. Licencja: POLSKIE NAGRANIA
10. NADZIEJA sł. i muz. Jan Pietrzak, opr. Roman Czubaty, wyk. Bogusław Morka, Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Kazimierz Ołtarzewski, kier. chóru Piotr Racewicz 4,30
11. POLSKIE KWIATY sł. i muz. s. Magdalena Nazaretanka, opr. Piotr Racewicz, wyk. Justyna Steczkowska, Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. i kier. chóru Piotr Racewicz 3,34
12. UNIEŚMY SZTANDAR sł. Wojciech Kejne, muz. Bolesław Szulia, wyk. Artur Ruciński, Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Kazimierz Ołtarzewski, kier. chóru Piotr Racewicz 4,08
13. BYĆ MOŻE sł. Stanisław Ryszard Dobrowolski, muz. Anna German, opr. Leszek Bogdanowicz, wyk. Anna German, Orkiestra dyr. Leszek Bogdanowicz 2,48. Licencja: POLSKIE RADIO WARSZAWA
14. ZAMEK KRÓLEWSKI, sł. Roman Sadowski , muz. Jerzy Petersburski, wyk. Adam Zwierz, Orkiestra Polskiego Radia, dyr. Stefan Rachoń 2,52 Licencja: POLSKIE NAGRANIA
15. POLONEZ WARSZAWSKI sł. Jerzy Ficowski, muz. Tadeusz Sygietyński, wyk. Państwowy Zespól Pieśni i Tańca MAZOWSZE, dyr. Ryszard Pierchała 2,43. Licencja: POLSKIE NAGRANIA
16. TYLKO TUTAJ sł. Henryk Rostworowski, muz. Benedykt Konowalski, opr. Tadeusz Marciniak, wyk. Józef Wojtan, Orkiestra Polskiego Radia i Telewizji, dyr. Stefan Rachoń 4,52. Licencja: POLSKIE NAGRANIA
17. NASZA POLNA RÓŻA sł. Anna Bernat muz. Zbigniew Ciechan, opr. Bolesław Szulia, wyk. Urszula Trawińska – Moroz, Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Bolesław Szulia, kier, chóru Lucjan Mazurek 5,31
18. SOLIDARNI sł. Jerzy Narbutt, muz. Stanisław Markowski, opr. Maciej Małecki, wyk. Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Bolesław Szulia, kier. chóru Andrzej Banasiewicz 1,24
19. POWRÓCISZ TU sł. Janusz Kondratowicz, muz. Piotr Figiel, wyk. Irena Santor, Orkiestra Polskiego Radia, dyr. Stefan Rachoń 4,06. Licencja: POLSKIE NAGRANIA
20. BŁĘKITNE ROZWIŃMY SZTANDARY sł. i muz. ks. Józef Jarzębowski, opr. Bolesław Szulia wyk. Chór i Orkiestra Reprezentacyjne Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dyr. Bolesław Szulia, kier. chóru Andrzej Banasiewicz 2,48

 


informacje